Online afspraak maken

Operatiekamer

Onze kliniek beschikt over een professionele operatiekamer (o.k.). De ruimte is ingericht met een verstelbare operatietafel en -lamp plus moderne anesthesieapparatuur, zoals een ecg, adembewaking, capnograaf en iso-meter (zie hieronder). Om bij spoed meteen te kunnen handelen, wordt onze o.k. op alle dagen na gebruik steriel gemaakt. 

Operatiekamer

Ecg

De ecg (elektrocardiograaf) is een apparaat dat de hartslag van het dier bewaakt dat geopereerd wordt. De ecg registreert dankzij gevoelige sensoren die op het dier zijn aangebracht de kleine, elektrische ladingen die vooraf gaan aan iedere hartslag. Het apparaat houdt het aantal hartslagen per minuut bij en laat een alarm horen als het ritme te laag of te hoog wordt. De werking van het hart is op een schermpje zichtbaar als een voortgaande lijn, die piekt bij iedere hartslag (een hartfilmpje).


Operatiekamer

Adembewaking

Nadat dieren onder narcose zijn gebracht, is er voorzichtig een tube in hun luchtpijp geschoven. Dit is een buisje waarmee het dier aangesloten wordt op onze adembewaking. De tube sluit de luchtpijp ook af, waardoor er geen vocht of speeksel in de longen kan lopen (vocht in de longen kan longontsteking veroorzaken). De ademinfo is zichtbaar op een schermpje. Hierop is een doorgaande lijn te zien die piekt bij iedere ademteug (vergelijkbaar met de ecg). Het apparaat geeft een alarm als het dier te weinig of te oppervlakkig ademt. Dan kan er bijvoorbeeld automatisch beademd worden, extra zuurstof worden toegediend, narcosegas worden gegeven of het ademritme worden aangepast.

Operatiekamer

Capnograaf

De capnograaf registreert hoe diep het dier onder narcose is. Dit wordt bijgehouden door twee waarden te meten. Ten eerste meet de capnograaf in de uitgeademde lucht hoeveel afvalstoffen worden afgevoerd (het CO²-gehalte). Deze waarde geeft aan hoe de organen functioneren. Het apparaat registreert dit gehalte door de golflengte van de uitgeademde lucht met infrarood licht te meten in een transparant kamertje waarlangs de adem in het apparaat stroomt. De andere waarde die de capnograaf meet, is het zuurstofgehalte dat in en uit de longen komt. Daarnaast houdt de capnograaf het aantal ademteugen per minuut bij.


Iso-meter

De iso-meter registreert de hoogte van het isofluraan in de uitgeademde lucht. Dit is het narcosemiddel waardoor het dier tijdens de operatie geen pijn voelt en ontspannen in slaap blijft. Dankzij de capnograaf en iso-meter worden dieren niet te vroeg wakker en kunnen we de narcose afbouwen als de operatie klaar is en het dier naar de recovery mag.

Rondleidingen

Je bent van harte welkom om de rondleidingen in onze praktijk bij te wonen. Wij geven dan uitgebreid uitleg over onze apparatuur en behandelmethoden. Tijdens de rondleiding is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Neem alsjeblieft contact met ons op om de rondleiding te reserveren.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief